ผมว่าการได้เห็นชีวิตหลายแบบ มันทำให้เรารู้จักตัวเองและคนที่จะเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้น รู้ว่าอยากจะเอาตัวเองไปอยู่จุดไหน หรือจริงๆ แล้วเราเป็นคนอย่างไร เราชอบอะไร เราไม่ชอบอะไร หรือเราอยากใช้ชีวิตอย่างไร “คุณเชื่ออย่างไร คุณคิดอย่างไร คุณจะใช้ชีวิตแบบนั้น”

Fullscreen Slideshowdesign